spólka w offshore

Firma za granicą: offshore co to znaczy - oazy podatkowe , rejestracja spółek Sitemap

Your premier provider of
International Financial Services

offshore - raje podatkowe Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych

offshore - raje podatkowe Konta bankowe za granicą. offshore - raje podatkowe  Rejestracja spółek z o.o.

tel. +48 505 801 029      ssis.corporation@gmail.com

offshore co to jest
   

firma za granicą Anonimowość Beneficjentów - prawdziwych właścicieli firm w oazach podatkowych

offshore - raje podatkowe   Czasami Beneficjentom - właścicielom firm w oazach podatkowych zależy na zachowaniu anonimowości i nie ujawnieniu swojego nazwiska w dokumentach założycielskich spółki.

offshore - raje podatkowe   Serwis nominowany firmy w oazie podatkowej - to osoby fizyczne lub prawne, rezydenci podatkowe krajów trzecich, które według dokumentów załozycielskich są udziałowcami i organem zarządzającym (dyrektorem) w firmie offshore, co pozwala prawdziwemu właścicielowi zapewnić anonimowość.

offshore - raje podatkowe   Udziałowca i dyrektora nominowanych wyznacza Agent Rejestrowy w trakcie rejestracji spółki.

offshore - raje podatkowe  Dyrektor / udziałowiec nominowany nie mają kontaktu ze spółką ani dostępu do dokumentacji spółki, nie dysponują żadną informacją o działalności spółki oraz jej kontach, są oni pozbawieni jakiejkolwiek możliwości nadużywania swojej pozycji.

offshore - raje podatkowe Gwarantem bezpieczenstwa Beneficjenta jest licencjonowany Agent Rejestrowy - kancelaria prawna, współpacująca z osobami, świadczącymi serwis nominowany i zapewniająca przestrzeganie reguł i dobrych praktyk.

offshore - raje podatkowe   Przy rejestracji spółki offshore dyrektor nominowany podpisuje Pełnomocnictwo Ogólne (POA) na imię prawdziwego właściciela (lub inną wskazaną przez prawdziwego właściciela osobę), upoważniające go do podjęcia wszystkich decyzji w imieniu spółki oraz otwarcia kont bankowych. Może być również wydane Pełnomocnictwo Szczególne - upoważnienie do reprezentowania w konkretnych czynnościach.

offshore - raje podatkowe   Rzeczywisty właściciel spółki (Beneficjent) może w każdej chwili zmienić udziałowca lub/i dyrektora.

oaza podatkowa  Rekomendujemy także przeczytać: 

raj podatkowy

S&S International Services Corp.
#1 Mapp Street
Belize City, Belize

Przedstawiciel w UE: +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of:

raje podatkowe 1      raj podatkowy 2       raj podatkowy 4       raj podatkowy 3      raj podatkowy 5

                                                                                                                              raje podatkowe 6

                                                                                                      Copyright © 2011 - 2018