spólka w offshore

Firma za granicą: offshore co to znaczy - oazy podatkowe , rejestracja spółek Sitemap

Your premier provider of
International Financial Services

offshore - raje podatkowe Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych

offshore - raje podatkowe Konta bankowe za granicą. offshore - raje podatkowe  Rejestracja spółek z o.o.

tel. +48 505 801 029      ssis.corporation@gmail.com

offshore co to jest
   

firma za granicą Jak zarządzać spółką offshore (IBC) - spółką zagraniczną?

offshore - raje podatkowe   Spółka offshore (spółka zagraniczna ) może prowadzić wszelką działalność dozwoloną prawem w dowolnym kraju na świecie.

offshore - raje podatkowe   Właścicielem spółki offshore (IBC - International Business Company) może być osoba fizyczna lub prawna, nie będąca rezydentem kraju rejestracji.

offshore - raje podatkowe   Dyrektorami i udziałowcami IBC mogą być osoby fizyczne lub prawne.

offshore - raje podatkowe   Świadczenie usług w takich dziedzinach jak: wymiana walut, operator płatności, bankowość, ubezpieczenia, usługi brokerskie itd. wymaga licencji. 

offshore - raje podatkowe   Nazwa spółki offshore powinna być sprawdzona na powtarzalność lub podobieństwo w rejestrze zarejestrowanych przedsiębiorstw.

offshore - raje podatkowe   Nazwa spółki offshore nie może zawierać wyrazów: Assurance, Bank, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Insurance, Municipal, Royal, Trust Company, Trustee Company i inne słowa lub frazy, mające podobne znaczenie.

offshore - raje podatkowe   Przy korzystaniu z serwisu dyrektora nominowanego i akcjonariusza nominowanego prawdziwy właściciel firmy nie figuruje w dokumentach spółki i nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości.   

offshore - raje podatkowe   IBC może być zarejestrowana w dowolnym języku (pod warunkiem przedłożenia wersji w języku angielskim).

offshore - raje podatkowe   IBC może posiadać siedzibę poza krajem rejestracji.

offshore - raje podatkowe   IBC nie podlega opodatkowaniu z tytułu zysków z działalności prowadzonej poza krajem swojej jurysdykcji.

offshore - raje podatkowe   Zabronione jest przeprowadzenie jakichkolwiek transakcji z rezydentami kraju rejestracji, a także nabycie tam nieruchomości.

offshore - raje podatkowe   Zabronione jest świadczenie usług udostępnienia adresu prawnego dla innych firm.

offshore - raje podatkowe   Spółki offshore są zwolnione z obowiązku przeprowadzenia audytu, prowadzenia księgowości, sporządzenia rocznych zeznań podatkowych i przygotowania rocznych sprawozdań finansowych.

offshore - raje podatkowe   Wymagany jest przynajmniej 1 dyrektor, bez potrzeby stałej rezydencji. Dozwolone jest rejestrowanie osób prawnych jako dyrektorów. Rejestr dyrektorów jest zamknięty i nie jest udostępniany osobom trzecim. Spotkania zarządu nie są wymagane. Dyrektorem i udziałowcem spółki offshore może być ta sama osoba.

offshore - raje podatkowe   W spółkach IBC wymagany jest przynajmniej 1 akcjonariusz. Rejestr udziałowców jest zamknięty (ale w niektórych jurysdykcjach otwarty) i nie jest udostępniany osobom trzecim.   Podczas gdy część lub wszyscy akcjonariusze są udziałowcami nominowanymi, ostateczna własność beneficjalna udziałów nie jest zadeklarowana władzom w offshore.

offshore - raje podatkowe   Walne zgromadzenia akcjonariuszy IBC oraz/lub zebrania dyrektorów mogą odbywać się w dowolnym kraju (mogą to być inne strefy offshore) w dowolnym czasie z możliwością prowadzenia ich za pośrednictwem pełnomocnika.

offshore - raje podatkowe   Wymagany jest przedstawiciel lokalny oraz lokalny adres rejestrowy (są zapewnione przez Agenta Rejestrowego).

offshore - raje podatkowe   Brak wymogu fizycznej wpłaty kapitału założycielskiego.

offshore - raje podatkowe   Otwarcie rachunku bankowego - oddzielny serwis, który może zamówić jak spółka, tak i osoba prywatna.

offshore - raje podatkowe   Dokumenty załozycielskie firmy zagranicznej wymagają legalizacji w innych krajach poprzez poświadczenie klauzulą apostille, którą wydaje notariusz Sądu Najwyższego w trakcie rejestracji spółki offshore.

raje podatkowe  Rekomendujemy także przeczytać: 

raj podatkowy

S&S International Services Corp.
#1 Mapp Street
Belize City, Belize

Przedstawiciel w UE: +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of:

raje podatkowe 1      raj podatkowy 2       raj podatkowy 4       raj podatkowy 3      raj podatkowy 5

                                                                                                                              raje podatkowe 6

                                                                                                      Copyright © 2011 - 2018