spólka w offshore

Firma za granicą: offshore co to znaczy - oazy podatkowe , rejestracja spółek Sitemap

Your premier provider of
International Financial Services

offshore - raje podatkowe Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych

offshore - raje podatkowe Konta bankowe za granicą. offshore - raje podatkowe  Rejestracja spółek z o.o.

tel. +48 505 801 029      ssis.corporation@gmail.com

offshore co to jest
   

firma za granicą Firma za granicą w rajach podatkowych
(offshore co to znaczy)?

Offshore (raje podatkowe) to jurysdykcje, wykorzystywane do optymalizacji podatkowej. Firma za granicą zapewnia konfidencjonalność prowadzenia działalności.

Na świecie jest około 60 rajów podatkowych. Firmy zagraniczne zarejestrowane na ich terytorium są zwolnione z płacenia podatków, prowadzenia rachunkowości i składania sprawozdań finansowych rocznych. 

Z punktu widzenia prawnego prowadzenie firmy za granicą, także w strefie offshore, jest zgodne z prawem międzynarodowym oraz prawem polskim.

firma za granicą Mozliwości jakie daje firma za granicą

offshore - raje podatkowe  Firma offshore prowadzi działalność międzynarodową. Jednak podlega ona pod jurysdykcję wyłącznie kraju rejestracji i nie poddaje się kontroli ze strony Urzędu Skarbowego krajów trzecich.  

offshore - raje podatkowe  Spółka offshore wystawia faktury zagraniczne (invoice), mogą one być w języku polskim oraz walucie PLN. W fakturze zagranicznej nie jest naliczany VAT. 

offshore - raje podatkowe  Firma za granicą może zakładać rachunki w różnych bankach świata, także w Polsce. Dla wygody rozliczeń polskich kontrahentów rachunek firmy offshore w polskim banku może być prowadzony zarówno jak w walutach obcych, tak i w polskich złotych. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż polskie banki w ostatnim czasie znacznie komplikują otwarcie kont i prowadzą politykę, utrudniającą otwarcie konta dla firmy zagranicznej ze strefy offshore.

offshore - raje podatkowe  Jeśli firma za granicą potrzebuje większej wiarygodności na rynku lub czas na rejestrację spółki offshore jest ograniczony, można kupić gotową spółkę  -  zarejestrowaną, ale nie używaną  bez historii i właściciela.  

firma za granicą Konfidencjonalność danych właścicieli spółek w rajach podatkowych

offshore - raje podatkowe  W rajach podatkowych jest zagwarantowany wysoki poziom poufności. Dane właściciela spółki są przechowywane w pliku Agenta Rejestrowego, któremu prawo zabrania ujawniać dane osobom trzecim (np. urzędom innych państw).
Dane mogą być udostępnione wyłącznie na mocy orzeczenia sądu miejscowego.

offshore - raje podatkowe  Przy korzystaniu z serwisu dyrektora nominowanego i akcjonariusza nominowanego rzeczywisty właściciel firmy nie figuruje w dokumentach spółki i nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości.  

offshore - raje podatkowe  Banki w strefach offshore również nie ujawniają informacji o swoich klientach organom państw trzecich, nawet jeśli klient jest podejrzany o oszustwa podatkowe w kraju zamieszkania.

oaza podatkowa  Rekomendujemy także przeczytać: 

raj podatkowy

S&S International Services Corp.
#1 Mapp Street
Belize City, Belize

Przedstawiciel w UE: +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of:

raje podatkowe 1      raj podatkowy 2       raj podatkowy 4       raj podatkowy 3      raj podatkowy 5

                                                                                                                              raje podatkowe 6

                                                                                                      Copyright 2011 - 2018